PROGRAM          : PROGRAM SUKAN RAKYAT BELIAWANIS

TARIKH                : 15 FEBRUARI 2018

MASA                   : 3.00 - 5.30 PETANG

PESERTA             : 15 ORANG