BULAN

MAC

AKTIVITI

SASARAN

05 MAC 2019 

Pengisian Atas Talian (BSH, Maidam)

Komuniti             

11 MAC 2019

Carian Maklumat tugasan sekolah

Pelajar Sekolah

16 MAC 2019

Taklimat KDB

Komuniti & Pelajar

23 MAC 2019

Kelas Keusahawanan

Usahawan

26 MAC 2019

Asas Microsoft 

Komuniti & Pelajar

28 MAC 2019

Promosi Dashboard Komuniti 2019

Komuniti

30 MAC 2019

 Gotong Royong PI

Komuniti