BULAN

DISEMBER 

AKTIVITI

SASARAN

04 DIS 2018 

Promosi Kuiz My Career DK

Semua kategori              

09 DIS 2018

Taklimat Erezeki

18 Tahun dan keatas 

13 DIS 2018

Pemeriksaan Kesihatan

Warga komuniti

18 DIS 2018

KDB - Program Kesedaran

Semua kategori   

22 DIS 2018

Asas Kemahiran Keusahawan

Usahawan

28 DIS 2018

Bengkel Kesihatan Makanan

Semua kategori

29 DIS 2018

Kenali Komputer

Semua Kategori